Kancelaria Adwokacka w Zabrzu

Kancelaria Adwokacka Adwokata Grzegorza Kalamala zapewnia swoim Klientom pełny zakres obsługi prawnej, udzielając zarówno doraźnych porad prawnych, jak również prowadząc kompleksową obsługę prawną. Oferta kancelarii skierowana jest do Klientów Indywidualnych oraz przedsiębiorców z Zabrza, Gliwic i okolicznych miast.

 

Zakres usług prawnych

Usługi świadczone przez Kancelarię obejmują następujące dziedziny prawa:

 1. Postępowanie sądowe i arbitrażowe - reprezentujemy Klientów w postępowaniach sądowych, arbitrażowych, administracyjnych przed Sądami Powszechnymi, Sądami Administracyjnymi, Sądem Najwyższym oraz Sądami arbitrażowymi.
 2. Prawo administracyjne - sporządzamy odwołania, skargi oraz zażalenia do odpowiednich organów administracyjnych, jak również reprezentujemy Klientów w postępowaniu odwoławczym oraz w postępowaniu sądowo-administracyjnym.
 3. Prawo cywilne – prowadzimy wszelkiego rodzaju sprawy z zakresu prawa cywilnego, w tym m. in. sprawy związane z naruszeniem dóbr osobistych, ochrony własności, postępowania o odszkodowania, zadośćuczynienia, zniesienia współwłasności, zasiedzenie, służebności, sprawy spadkowe.
 4. Prawo rodzinne – prowadzimy sprawy związane z roszczeniami alimentacyjnymi, ustaleniem i zaprzeczeniem ojcostwa, a także sprawy dotyczące ustalenia kontaktów z dzieckiem. Reprezentujemy Klientów w sprawach rozwodowych, w sprawach dotyczących małżeńskich ustrojów majątkowych, a także podziału majątku dorobkowego małżonków. Ponadto oferujemy doradztwo w sprawach z zakresu ustalenia władzy rodzicielskiej oraz w sprawach związanych z opieką i kuratelą.
 5. Prawo gospodarcze – zapewniamy stałą i kompleksową obsługę prawną związaną z działalnością przedsiębiorców, począwszy od rejestracji podmiotów gospodarczych, aż do dochodzenia należności oraz wykonania obowiązków w ramach postępowania sądowego. Sporządzamy oraz opiniujemy umowy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 6. Prawo nieruchomości – sporządzamy oraz opiniujemy umowy związane z obrotem nieruchomościami w tym m. in. opracowujemy umowy najmu, dzierżawy, zapewniamy obsługę prawną związaną z ustanawianiem zabezpieczeń hipotecznych.
 7. Prawo pracy - oferujemy doradztwo prawne w zakresie tworzenia umów i dokumentów wewnętrznych, porozumień i układów. Reprezentujemy Klientów przed Sądami Pracy w sporach z pracodawcą i/lub pracownikiem dotyczących m. in. wypowiedzenia umów o pracę, odpraw, odszkodowań z tytułu wypadków przy pacy, ustalenia istnienie stosunku pracy, sprawy o mobbing.
 8. Prawo spółek – opracowujemy akty założycielskie i umowy spółek prawa cywilnego oraz spółek prawa handlowego, a także rejestrujemy podmioty w Krajowym Rejestrze Sądowym, przygotowujemy oraz opiniujemy wewnętrzne uchwały spółek. Ponadto zapewniamy kompleksową obsługę prawną wspólników i akcjonariuszy w zakresie wykonywania uprawnień wynikających z działalności organów spółek; nadzorujemy proces przekształcania oraz łączenia spółek, zapewniając rzetelną obsługę prawną w powyższym zakresie.
 9. Prawo karne – sporządzamy prywatne akty oskarżenia oraz reprezentujemy interesy pokrzywdzonego przed Sądami Powszechnymi; udzielamy fachowej pomocy prawnej na wszystkich etapach postępowania karnego, łącznie z postępowaniem kasacyjnym. Ponadto reprezentujemy Klienta w charakterze obrońcy przed Sądami Powszechnymi, Prokuraturą lub Policją. Sporządzamy wnioski w postępowaniu wykonawczym. Chronimy interesy oskarżonego, podejrzanego lub pokrzywdzonego.
 10. Prawo ubezpieczeń społecznych – reprezentujemy interesy Klienta przed Sądami Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Prowadzimy sprawy związane z przyznaniem odpowiednich świadczeń z ubezpieczenia społecznego, w tym mi.in. rent inwalidzkich, rent rodzinnych, emerytur. Sporządzamy odwołania od decyzji ZUS dotyczących praw do świadczeń z ubezpieczenia społecznego.
 11. Prawo upadłościowe i naprawcze – oferujemy kompleksowe doradztwo prawne na wszystkich etapach postępowania upadłościowego.
 12. Prawo własności intelektualnej – sporządzamy umowy dotyczące ochrony lub przeniesienia autorskich praw majątkowych, w tym chroniące twórcę przed nieuprawnionym wykorzystaniem utworu; sporządzamy opinie i analizy prawne dotyczące autorskiej ochrony dzieł i utworów. Oferujemy pomoc w dochodzeniu roszczeń w przypadku naruszenia praw własności intelektualnej.
 13. Sądowa windykacja należności - przygotowujemy przedsądowe wezwania do zapłaty oraz dokumentację niezbędną w postępowaniu windykacyjnym. Ponadto w ramach prowadzonego postępowania windykacyjnego Kancelaria wysyła wezwania do zapłaty, reprezentuje wierzyciela w postępowaniu sądowym o zwrot zaległej należności, składa wnioski o ogłoszenie upadłości dłużnika, podejmuje czynności zmierzające do wyjawienia majątku dłużnika, prowadzi postępowania egzekucyjne współpracując z komornikami.
 14. Postępowanie egzekucyjne - przygotowujemy wnioski egzekucyjne oraz pisma w toku egzekucji. Ponadto sporządzamy wnioski o wyjawienie majątku dłużnika oraz prowadzimy konieczne działania niezbędne do prawidłowego przebiegu egzekucji w celu wyegzekwowania roszczenia.

 

Obsługa prawna jest świadczona w zależności od potrzeb Klienta w siedzibie kancelarii adwokackiej lub w innym miejscu uzgodnionym z Klientem.

Zadzwoń lub napisz i umów się na spotkanie

+48 032 776 13 83
+48 602 472 471

adwokat@kancelaria-kalamala.pl

ul. Wolności 262
(IV piętro, pokój 409)
41-800 Zabrze